MATKAVASTAAVA ILMOITTELEE

Vielä on tilaa toukokuun lopulla, tiistaina 29.5. jäsenten kevätretkelle Lohjalle Tytyrin elämyskaivokseen. Nautimme lounaan retken aikana. Hinta on 30 €, johon sisältyy lounas ja kaivoskierros. Yhdistys maksaa kuljetuksen. Ilmoittautumiset ja maksut maanantaikerhossa. Lisätietoja Oililta 0407209686.

Bussi lähtee Porvoonkadulta varikon pysäkiltä klo 9. ja jatkaa siitä rautatieaseman tilausajo-pysäkille, mistä matka jatkuu Kalevankatua Hyrylän suuntaan.

********

Kesällä heinäkuussa, tarkemmin tiistaina 24.7., lähdemme tutustumaan Kotkaan ja Kotkan Eläkeläisten kesäpaikkaan Mussalossa. Matkan hinta on muuttunut aiemmin ilmoitetusta ja se on10€ sisältäen keittolounaan ja kahvit. Yhdistys maksaa kuljetuksen. Retkelle toivotaan erityisesti niitä jäseniä, jotka viettävät kesäänsä kaupungissa. Ilmoittautua voi maanantaikerhossa 28.5. ja kesän aikana soittamalla Oilille 040 720 9686 tai Eilalle 040 557 0211.


tYÖLÄISLAULAJAT-KUORON KONSERTTI KERAVAN KIRJASTOSSA tiistaina 24.4.KLO 14.00

Lippuja 5 € konserttiin myydään kirjaston aulassa tiistaina 17.4. klo 14.00-15.30 ja ovella ennen esitystä.

TOIVOTUT TANSSIT COSMOPOLISSA ENSI PERJANTAINA 6.4.2018 KLO 17.00

valmistelemme aloitteita eläkeläiset ry:n edustajakokoukselle

Keravan Eläkeläiset ry on valmistautunut kattojärjestönsä toukokuun lopulla pidettävään
edustajakokoukseen tekemällä aloitteita ikäihmisten aseman parantamiseksi. Aloitteita pohtimaan kokoontunut työryhmä, johon osallistuivat Kaisu Mäkinen vetäjänä, Maila Hölttä, Seppo Kauhanen, Ilmari Kvist, Taimi Ollila, Esko Pursiainen, Esa Salo ja Tuula Tiainen, oli huolissaan mm. eläkeläis-köyhyyden kasvamisesta, riittävän työvoiman palkkaamisesta vanhusten hoitoon niin kotona kuin laitoksissa sekä digitalisaation harkitusta hyödyntämisestä vanhusten aseman parantamiseksi.

Edustajakokouksessa Keravaa edustaa Kaisu Mäkinen, varajäsenenään Anja Parviainen.

Työryhmässä esille tulleita aloitteita:

1. Alle 2 000 euroon kuukaudessa jääviä eläkkeitä ei pitäisi ollenkaan verottaa.

2. Eläkkeiden indeksikorotusten leikkaaminen ja omavastuiden korotukset niin lääkkeissä kuin
kuljetuspalveluissa sekä terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset tulee peruuttaa. Eläkeläisköyhyys kasvaa. Yhä useampi jättää menemättä lääkäriin tai lääkkeet hankkimatta, kun rahaa ei ole.

3. Eläkeläisköyhyyttä kasvattavat myös pienituloisimpien vuokramenojen kasvu. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan, ja niitä on nopeasti rakennettava muuttovoittoalueille lisää. Asumis-tukea on lisättävä ja vuokrakatto poistettava kohtuuhintaisiksi katsottavissa asunnoissa.

4. Henkilökohtaisen palvelun puuttuminen ja vähentyminen hankaloittavat ikäihmisten elämää. Erittäin vaikeaa on esim. yrittää tavoittaa palvelusta vastaavaa työntekijää näppäilemällä

kankeilla sormilla puhelinta sitä mukaa kuin ääni käskee. Usein on seurauksena, ettei toivottuun palveluun pääse monenkaan yrittämisen jälkeen.

Pankeissa henkilökohtaisia palveluja on tarjolla vain muutamia tunteja viikossa. Kaikki eivät pysty käyttämään tietotekniikkaa raha-asioita hoitaakseen eivätkä sen tarjoamia, alati muuttuvia järjestelmiä ja ohjelmia. Pankkien palvelumaksut ovat kohtuuttoman korkeita pienituloisille eläkeläisille. Niitä on merkittävästi alennettava. Sitä paitsi ihminen kaipaa toista ihmistä, vaikka
pankkitiskin takana olevaa.

Digitaalisuus, asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödyntämällä ei saa johtaa ikääntyneiden syrjäytymiseen entisestään.

5. Yhä useampi ikääntynyt haluaa asua kotona. Tätä toivetta kunnat pyrkivät toteuttamaan, mutta kotipalveluja on parannettava. Käsipareja tarvitaan lisää. Ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti. Tarvitaan paitsi puhtaus-, ruoka- ja hoitopalveluja myös keskusteluhetkiä ja virikkeitä. Samat ongelmat koskevat myös laitosten asukkaita. Lyhyemmän eli hoiva-avustajan koulutuksen saaneita työntekijöitä pitäisi palkata näihin tehtäviin. Pelkästään vapaaehtoisilla ei tätä tarvetta voi tyydyttää, vaikka heidän panoksensa onkin arvokas.

6. Omaishoitajien asemaa ja heille maksettavia korvauksia on parannettava. Myös omaishoitajaksi
pääsyä on helpotettava ja heidän jaksamistaan tuettava.

7. Ikäihmisten liikkumista on tuettava ja helpotettava. Kaikkien tilojen esteettömyyteen on
kiinnitettävä huomiota. Liikkeen tunnistavat valot tarvitaan niin yksityisiin kuin yleisiinkin tiloihin, pesutilojen tarkoituksenmukaisuus ja kynnysten mataluus edistävät turvallisuutta. Myös
mataliin kerrostaloihin on rakennettava hissejä tai tarvittaessa porrashissejä. Lisäksi niiden on oltava riittävän tilavia. Hissien tai porrashissien rakentamista on edistettävä. Rappuihin tarvitaan kaiteita. Katujen kunnossapitoa on parannettava, samoin julkisen liikenteen palveluja. Huomiota
on kiinnitettävä myös bussien penkkien korkeuteen. Eläkeläisille julkisen liikenteen tulee olla maksutonta tai alennusten tuntuvia ainakin ruuhka-aikojen ulkopuolella. Taksipalvelujen saamista on helpotettava. Esim. Kela-kyytien omavastuuta on pienennettävä.

8. Kunnissa tarvitaan koordinaattoria valvomaan terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi
järjestettäviä palveluja. Hänen vastuualueenaan ovat ennaltaehkäisevät palvelut, perustervey-denhuollon avopalvelut, sairaalapalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä vammaispalvelut.

Lisäksi tarvitaan vanhusasiamies, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten palveluja koskevissa kysymyksissä. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaan oikean tahon puoleen.

EARTH HOUR -ILMASTOTAHTUMA

Kehotamme ja kannustamme kaikkia jäseniämme ja ystäviämme osallistumaan ensi lauantaina, 24.3. klo 20.30.-21.30 järjestettävään Earth Houriin.

Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä maailman suurin ilmastotapahtuma, johon kaikki voivat osallistua. Tapahtuman aikana näytetään valomerkki ilmaston puolesta sammuttamalla turhat valot. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille. Earth Hour ei siis ole sähkön- tai energiansäästötempaus.

Tätä linkkiä klikkaamalla pääset tarkemman tiedon lähteelle:

Earth Hour - maailman suurin ilmastotapahtuma


Matkavastaava tiedottaa

VIERAILU EDUSKUNTAAN torstaina 15.3.2018
Bussi lähtee klo 14.20 Porvoonkadulta ns. varikon pysäkiltä, joka on lähellä Jurvalantien risteystä. Seuraava pysäkki on asemansillalla klo 14.30 ja sieltä kierrämme tavallista reittiä eli Kalevan kautta Hyrylään. Tarkennuksia voi kysyä soittamalla Eilalle 040 557 02 11.


Taas tanssitaan!
Suositut tanssit perjantaina 2.3.2018
klo 17-21 Panama Barissa, Kauppakaari 15. Tanssiorkesteri Capri tahdittaa askeleet, solisteina Jukka ja Markku. Sisäänpääsymaksu 10 €, sis. narikan.

Tervetuloa!

Järjestäjinä Keravan Eläkeläiset ry ja Keravan Eläkkeensaajat ry

Taas tanssitaan!
Suositut tanssit perjantaina 2.3.2018
klo 17-21 Panama Barissa, Kauppakaari 15. Tanssiorkesteri Capri tahdittaa askeleet, solisteina Jukka ja Markku. Sisäänpääsymaksu 10 €, sis. narikan.

Tervetuloa!

Järjestäjinä Keravan Eläkeläiset ry ja Keravan Eläkkeensaajat ry

HUOM: VIIKOLLA 8 PUUTYÖKERHO EI KOKOONNU KOULUJEN TALVILOMAN VUOKSI.

Teatterivastaava ilmoittelee:
Tiedoksi Exän uus ja vanha -esitykseen ilmoittautuneille: Teatterivastaava alkaa kerätä lippumaksuja ensi maanantaista 15.1. lähtien. Lipun hinta on 25€. Paikkoja on muutamia, joten ilmoittautuakin voi vielä Jos et pääse kerhoon, soita Oilille 040 7209686.

Taas tanssitaan!
Suositut tanssit perjantaina 26.1.2018
klo 17-21 Panama Barissa, Kauppakaari 15. Tanssiorkesteri Capri tahdittaa askeleet, solisteina Jukka ja Markku.
Sisäänpääsymaksu 10 €, sis. narikan.

Tervetuloa!

Järjestäjinä Keravan Eläkeläiset ry ja Keravan Eläkkeensaajat ry

Tervetuloa aloittamaan uusi vuosi museo-
käynnillä!

Tiistaina 9.1.2018 klo 14 alkaen teemme opastetun kierroksen Sinkassa tutustuen näyttelyyn Valtatien varrella – Kerava 100 vuotta sitten. Sisäänpääsymaksu 4€, yhdistys maksaa opastuksen.

Katso tarkempia tietoja tästä linkistäHölttä johtaa Keravan Eläkeläisiä

Keravan Eläkeläiset ry valitsi syyskokouksessaan puheenjohtajaksi Maila Höltän, varapuheenjohtajaksi Paavo Timosen sekä muiksi johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Ulla Karppisen, Ilmari Kvistin, Kaisu Mäkisen, Anja Parviaisen, Marja Honkasen, Eila Talluksen ja Ritva Valliuksen. Varajäseniksi valittiin Seppo Kauhanen, Aila Kuusela ja Oili Liukkonen.

Edustajina Uudenmaan aluejärjestön kevätkokouksessa 2018 toimivat Taimi Ollila,
Anja Raninen, Esa Salo, Tuula Tiainen ja Anna-Liisa Valtanen sekä varalla Lauri Saloriutta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Komokallio ja Pauli Saarinen sekä varalle Lauri Saloriutta ja Riitta Törmänen.

Kokouksessa vanhusneuvoston jäsen Kari Kuulas esitti huolensa terveyskeskuksen hissien kunnosta, kylmistä potilashuoneista ja kahvitusmahdollisuuksien puuttumisesta iltaisin ja viikonloppuisin. Kokous antoi hänelle tukensa asioiden eteenpäin viemiseksi.

Laittakaapa kalentereihin - Pikkujoulutanssit järjestetään Panama Baarissa perjantaina 1. joulukuuta klo 17.00 alkaen.

Narikkamaksu on 3 €. Varaa muutama kolikko myös arpajaisia varten.


Tanssimusiikista vastaa loistava Tanssior-kesteri Capri.


Keravan Eläkeläiset ry:n JOULUMYYJÄISET ovat tänä vuonna lauantaina 2.12. klo 10-14 kau-pungintalon alakerrassa, Kauppakaari 11.

Tarjolla käsitöitä, tuoreita leivonnaisia, arpoja sekä kahvia ja kahvileipää.

Tervetuloa!

Tulevia teatteriretkiä, matkoja ja muita tapahtumia

4.3.2018 klo 15: Exän uus ja vanha -näytelmä Kerava-salissa
* ilmoittautumiset Oilille kerhossa, tekstarilla/soittamalla 040 720 9686 tai
sähköpostilla oili.liukkonen@gmail.com


Yhdistyksemme osallistuu Kaikkien Kerava -tapahtumaan lauantaina 28.10.2017 klo 11-14

Kaupungin internet-sivulla tapahtumaa kuvaillaan näin:

Kurkelan koulun ruokalan sekä liikuntasalin valloittaa monipuolinen koko perheen
ohjelma. Yhdistyksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus esittäytyä viime vuoden tapaan. Kaikkien Keravan teemoja ovat yhdessä tekeminen ja kohtaaminen, joten toivomme teiltä edelleen toiminnallisia ja yleisöä osallistavia yhdistysesittelyjä tai muita tempauksia. Vain luovuus on rajana! Annetaan yleisölle mahdollisuus kokeilla ja osallistua.

Tästä linkistä pääsee Keravan kaupungin sivustolle:

Tapahtuman esittely

Capri, Keski-Uusimaa, 14.10.2017

Tervetuloa Keravan Eläkeläiset ry:n internet-sivustolle.

Olemme Suomen vanhimman eläkeläisjärjestön Eläkeläiset ry:n jäsen. Haluamme yhdessä toimien poistaa yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Haluamme myös antaa vahvan panoksemme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminnassamme keskitymme valvomaan eläkeläisten ja ikääntyvien etujen ja oikeuksien toteutumista. Voimme yhdessä vaikuttaa kunnallisesti ja yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa. Pyrimme turvaamaan ikäihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia ja sosiaalisia edellytyksiä, kannustamaan yhteisöllisyyteen, luomaan edellytyksiä ennaltaehkäisevään ja oma-aloitteeseen toimintaan, antamaan virikkeitä harrastus-, virkistys-, liikunta-, loma- ja kuntoutustoimintaan sekä kulttuuriharrastuksiin.